PRIMARIA COMUNEI PODGORIA

Judetul Buzau

PROIECTE INVESTITIONALE

    Agricultura.
    Comuna detine 1500 ha de teren disponibil pentru infiintarea de culture agricole. Se pot realiza investitii in amenajarea unor centre de colectare, depozitare si valorificare a produselor agricole.
    Terenurile agricole din comuna se preteaza practicarii legumiculturii.
    Sunt necesare in acest domeniu investitii pentru:
 • modernizarea tehnologieie de cultivare,
 • pentru amenajarea unor sere si solarii moderne,
 • a unor puncte de colectare si prelucrare a legumelor,
 • fabrici de conserve.
    Asezarea comunei intr-o zona ecologica, face ca apicultura sa reprezinte o alta oportunitate. Se poate investi in amenajarea unei linii de prelucrare a productiei apicole.
    Se pot realiza investitii in amenajarea de noi livezi, cei interesati avand la dispozitie o suprafata totala de 35 ha disponibila pentru infiintarea de astfel de culturi. Dintre soiurile productive amintim:
 • marul,
 • parul,
 • ciresul,
 • visinul.
    Este nevoie de realizarea de investitii pentru amenajarea unor ferme de crestere a animalelor (ferme de melci, iepuri, fazani, herghelii), a unor centre de colectare si prelucrare a produselor de origine animala:
 • lapte,
 • carne,
 • piei,
 • lana.
    Culturile cu vita de vie ocupa o suprafata de 730 ha, existand 40 ha de teren disponibil pentru infiintarea de culturi viticole. Soiurile productive sunt:
 • feteasca,
 • muscat ottonel,
 • sovignion.
    Industria.
    Cele aproximativ 1200 ha de padure ofera cantitati suficient de mari de masa lemnoasa astfel incat sa faca posibila amenajarea pe raza comunei a unor ateliere specializate in preluarea si prelucrarea lemnului, fabrici de mobile. Padurile de aici sunt formate din specii de:
 • stejar,
 • fag,
 • pin,
 • plop,
 • tei.
    Industria usoara reprezinta o alta oportunitate. Pot fi amenajate fabrici de textile, incaltaminte; in comuna exista o
cladire cu o suprafata de 0.70 ha care poate fi folosita ca baza pentru viitoarele investitii.

    Infrastructura
    Administratia locala este interesata de incheierea de parteneriat public - privat in vederea punerii in aplicare a unor proiecte care au ca scop dezvoltarea infrastructurii:
 • reabilitarea drumurilor comunale,
 • realizarea unui sistem centralizat de canalizare,
    Infrastructura sociala si echiparea tehnico - edilitara
    Pe raza comunei Podgoria, sunt aproximativ 1690 de locuinte, grupate astfel:
 • Podgoria - 410,
 • Oratia - 320,
 • Cotatcu - 660,
 • Plesesti - 230,
 • Tabacari - 68.
    Majoritatea caselor (60%) sunt construite din paianta, zid masiv (25%) si chirpici (15%).
    Comuna Podgoria nu dispune de sistem termic centralizat, incalzirea gospodariilor personale si a institutiilor efectuandu-se cu combustibili solizi - lemne - din padurile proprietate private sau din comert. Am stabilit ca obiective pentru viitor:
 • asigurarea alimentarii cu gaze naturale a satelor Podgoria, Oratia, Cotatcu
 • amenajarea unor centrale proprii la institutiile din comuna.
    In ceeea ce priveste sistemul de apa potabila, in momentul de fata pe raza satelor Podgoria, Oratia si Cotatcu, datorita faptului ca retelele existente sunt realizate din teava de otel, acestea prezinta multe pierderi de apa pe traseu, iar apa livrata catre populatie este in cantitate insuficienta.
    Datorita dimensiunii conductelor, distribuirea apei catre locuitorii comunei se face intermitent, pe baza de program.
    Aproximativ 80% din locuitorii comunei au bransamente contorizate, executate cu teava de otel la reteaua de distributie existenta. Conductele fiind foarte vechi - construite in anul 1962 - numarul interventiilor in repararea lor fiind
deosebit de dese, au determinat pierderi importane din cantitatea de apa extrasa, ridicandu-se foarte mult cheltuielile pe metru cub.
    In prezent, urmeaza a se implementa proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa a satelor Podgoria, Oratia si Cotatcu" la Guvernul Romaniei, avand la baza prevederile Ordonantei nr. 7 / 01.2006, privind dezvoltarea infrastructurii din spatiul rural.
    Prin prezentul proiect se propune reabilitarea retelei de alimentare cu apa pentru cele trei sate ale comunei Podgoria:
 • Podgoria,
 • Oratia,
 • Cotatcu,
precum si modernizarea lucrarilor existente pentru:
 • captare,
 • retea aductiune,
 • statie de clorinare sau ozonizare,
 • rezervoare de inmagazinare,
 • retea de distributie.
    In ceea ce priveste constructia sistemelor de canalizare, ne-am propus ca:
 • 51% din populatie sa beneficieze de statii de epurare a apelor uzate pana la sfarsitul anului 2010, crescand la 61% in 2013, 77 % in 2013 si 100% in 2018.
    Referitor la sistemul de iluminat public trebuie precizat ca din cele 5 sate componente, 4 au iluminat public si puncte de aprindere manuala, iar unul din ele (Tabacari), nu are montat cel de-al treilea cablu necesar montarii lampilor de iluminat.
    Pentru o buna gestionare a consumului de energie electrica se impune ca punctele de aprindere sa fie monitorizate electronic (cu ceas) si inlocuirea lampilor de voltaj mare (250 kw) cu altele de consum economic (lampilor 125 kw).
    Am stabilit insa ca obiective pentru viitorul apropiat:
 • asigurarea calitatii si performantelor sistemului de iluminat public, la un nivel compatibil cu directivele UE si respectarea normelor privind serviciul de iluminat public;
 • asigurarea unui iluminat stradal si pietonal adecvat necesitatilor de confort si securitate, individuala si colectiva, prevazute de normele in vigoare;
 • reducerea consumurilor specifice prin utilizarea de corpuri de iluminat perfomante si cu un consum redus, echipamente specializate penru asigurarea unui iluminat public judicios;
 • promovarea investitiilor, in scopul modernizarii si extinderii sistemelor de iluminat public.
 • realizarea unei retele de alimentare cu gaz metan,
 • reabilitarea cladirilor publice,
 • constructia de poduri si podete,
 • realizarea de lucrari ce tin de cursurile de apa (decolmatari, regularizare cursuri),
 • amenajarea unei rampe de gunoi ecologice.
    Se doreste de asemenea dotarea cu utilaje a administratiei publice pentru efectuarea diferitelor activitati (dezapezire etc.) dezvoltarea unei baze sportive, amenajarea unui centru pentru persoanele cu probleme sociale.